2011. március 13., vasárnap

Petőfi Sándor - 1848 Március 13

Régi hires lexikont idézve Petőfi Sándor-ról: “Lelkének lobogó ifjúi tüze, tette a fiatalságnak legelragadóbb költőjévé az egész világirodalomban“. Mára már köztudott, hogy a legismertebb képviselőjét a magyar költészetnek a világirodalomban és állitolag a leiró műfajban még a mai napig is csak egy költő múlja fölül . 
163 éve ezen a napon történelmünk fontos eseményt irt, pontosabban 1848 Március 13-án Petőfi Sándor elöszőr szavalta el a magyar történelem egyik leghiresebb versét, a Nemzeti Dal-t.

Ezen a napon (13-án) pontosan még Ő sem tudta, hogy Március 15-én kitőr a forradalom és azt sem, hogy versének olyan ereje lesz, hogy az 1848-49-es forradalom jelszavává alakul.
Utólag a Nemzeti Dal kéziratára Petőfi Sándor a következőket jegyezte fel: “E költemény buzditotta március 15-én a pesti ifjúságot. Elszavaltam először az ifjak kávéházában, azután az orvosi egyetemen, azután a szeminárium téren, végül a nyomda előtt, melyet erőszakosan elfoglaltunk a Hatvani utcában (most Szabad Sajtó utca). A szabaddá lett sajtó alól ez a költemény került ki legelőször.

Szenvedélyes lirai és hazafias  költészete mindig szivünkben marad.  A verset megtekintheted itt !
A verset, Sinkovits Imre előadásában meghallgathatod itt.

Nincsenek megjegyzések: