2011. szeptember 20., kedd

Ősi Székely hagyományok – Kopjafa


A róvásíráshoz hasonlóan a kopjafa is, egy ősi szokása a székely népnek ami még a mai napig is jelen van a magyarság hétköznapjában. Főleg a református meg az unitárius vallású személyeknek ismertebb,  mivelhogy ezzen vallások temetői vannak inkább fejfával díszitve.

A székelyek a különféle anyagokban rótt misztikus írás betanulása és megtanulása mellett amit régen csak  „szkíta” írás néven ismertek (a mai róvásírás),  a fafaragást is komoly tanulással  sajátitották el. A fába faragott népi motívumoknak a múltban is meg a jelenben is van mondanivalója, de ezeknek az elemezéséhez nem igazán értek. 

A fa  korhadása,  illetve időtálló képtelenségük miatt sajnos a legrégebbi kopjafák csak a 18. századból maradtak fenn. A róvásírás feltalálását  például a kopjafákkal ellentétben  nagyon régi leletek bizonyitják. Gyakorlatilag a róvásíást már az újkőkorszakból (neolitikum) ismerték. 

Erdélyben, Tatárlakán 1961-ben találták meg azt a három róvásírással díszitet korong alakú agyagéremét, (amiből az egyik lyukas, pénzérme nagyságú,  míg a másik kettő téglalapú) és amiket a régészek, úgy itéltek meg hogy 6.500 évesek!! Erről bővebben majd egy új bejegyzésben. Kutatások során kiderült, hogy a középkorban nem igazán érdekelték az embereket a kopjafák, épp úgy mint ahogyan a róvásírás sem, emiatt azok a személyek akik ebben az időszakban foglalkoztak a magyarság múljával, a néphagyományokkal és a honfoglalási időszakkal már a középkorban bejegyzéseikben tévesen adták elő egyes betűk értelmezését.  

A 18. század végétől kezdve számtalan kutató, történész,  néprajzkutató probálta a maga módján megmagyarázni, leírni  a magyarság kultúrális múltját, szokásait, hagyományait amiért mindig akadtak és akadnak viták ezeknek az értelmezésében. A népi szokások, a helybéli hagyományok esetleg a bizonyos helyhez kötödő népi hiedelmek és nem utolsó sorban a vallás váltotta ki a több tipusú fejfák elterjedését (csónak alakú, emberalakú stb...). Erdélyben élő magyarokra inkább a kopjafák jellemzőek míg Magyarország területére inkább a fejfa az ismertebb.  

Sok híres ember sírja vagy műemlék kapott kopjafa díszitést szerte Erdélyben, amiket szokás szerint  nemzeti szallaggal kötnek át a megemlékezők. A leghíresebb kopjafák a Madarasi Hargitán és a Nyerges–tetőn találhatóak, de természetesen sok más igen fontos hely létezik szerte Székelyföldön és Erdélyben. A legenda szerint a mértani ábrákkal, különféle formákkal díszitett ősi eredetű oszlopok azt a célt szolgálták, hogy a sír mellé felállitott szobrokat a lélek felismerje és tudjon megpihenni ezekben.


Ha érdekel még más fajta Székely hagyomány is, akkor itt  Székely kerámia motívumokról  találsz egy pár képet.

Folytatódik ...

Nincsenek megjegyzések: