2014. június 15., vasárnap

Ragyogó angyalok

Elég, ha az ember elhiszi, hogy léteznek angyalok, elég, ha szügsége van rá. És akkor megmutatkoznak, és ragyognak mint a hajnal első fényei.  (Poulo Coelho)


... Poster Art by ArtDelineo

2014. június 6., péntek

A Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors ünnepélyes fogadása Kolozsváron 2014-ben.

Ebben az évben is áthaladtak  a  Csíksomlyói Pünkösdi zarándokokkal megtelt szerelvények Kolozsváron, amelyeknek végső célpontja a   Gyímesbükki vasutállomás, ahol az egykori ezeréves határ található


A Székely Gyors Kolozsváron -2014


Mindazok a kolozsváriak akik ellátógattak ma (június 06-án) az állómásra igen megható pillanatoknak lehettek tanúi. 

A Székely Gyors percre pontos időben érkezett a K-vári vasutállomásra  ahol már jóval előtte össze voltak gyülekezve  a kolozsváriak, hiszen a Csíksomlyó Expressz 40 percel a Székely Gyors érkezése előtt ment tovább. A Történelmi Székely Gyors mozdonya kimondottan erre az alkalomra (a Csíksomlyói Pünkösdi búcsúra) Gábor Áron emlékére  lett felmatricázva, mozdony amelynek oldalsó falain a következő felirat ált : 200 éve született Gábor Áron  őrnagy és ágyú öntő.


A Székely Gyos ünnepélyes fogadása - 2014 Kolozsvár

A Kolozs Megyei Ifjusági Fórum és az RMDSZ nőszervezete rendezésével /irányitásával zajlott le az esemény. A Katolikus egyház képviseletében egy kis mise is elhangzott amelyből idézek egy pár sort:

Hámori Ferenc a Székely Gyors főszervezője átadja Oláh Emesének az emlékplakettet.

Megható látvány ... 

A Székely Gyors főszervezője emlékplakettet adott át Kolozsvár lakosságának amit Oláh Emese (RMDSZ) vett át. Az Ördögtérgye Néptánegyüttes rövidke előadása tett pontot a kb. 10 perces kis programnak. Végül a  Magyar és a Székely himnusz zárta az ünnepi fogadást.

Ördögtérgye néptánccsoport előadása a Kolozsvári vonatállomáson-2014

Apró kis dolgok amelyek véleményem szerint  az erdélyi magyarság számára (és nem csak) igen fontosak. Sok ehhez hasonló aprocska dolgok erősítenek hitben, lélekben, összefogában és ezzek a parányi dolgok alkotják végül azt az erőt amely határtalanná teszi a magyarságot!

A Székely Gyors és a zarándokok!


Pünkösdi harangozással zárnám e bejegyzést, Benedek Elek ezer harangvirágjaival.

Benedek Elek – Pünkösdi harangok

Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
imádságos szava szólna.

Piros pünkösd vasárnapján
Piros rozsa nyíl a kertben,
Kis szivünkben tiszta öröm
Imádsga énekeljen.

Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a szentlélek
S térdre hullva mondjunk hállát
A mindenség Istenének.


Sétatér – Kolozsvár

... vagy akár mondhatnám azt is, hogy:  kavargó gondolatok.

Számomra érthetetlennek tünnek azok az egyszerű dolgok amelyeket a mai politikusok/városi előljárok túlbonyolítanak. A Sétatér jelenlegi neve például ide tartózik! Mivelhogy Kolozsvár nagy múltú magyartörténelemmel rendelkezik és a város-rangi kilalakulásáhóz számos neves magyar emberhez kötődik,  mégis 2014 nyarán felteszek magamnak egy citromkeserű kérdést.

Éspedig, hogy mi köze volt a kolozsvári Sétatérhez a jelenlegi névhordózójának, merthogy az 1866-ban Kagerbauer Antal nagy műépítész által elkészített terv a sétatéri tóról és a kioszkról ugyanabban az évben lett kivítelezve is. Ekkor a jelenlegi nevet viselő egykori jogász/politikus már két éve el volt távozva a földi élettől és akinek gyakorlatilag semmi köze sem volt e városhoz.

A Kolozsvári Sétatér - panoráma.

Egy 128 éve írt könyből szeretnék idézni egy pár sort ami szerintem mára már igen fontos dokumentumá vált! A könyv címe: „Kolozsvári Sétatér – Keletkezése és fejlése 1812-1886” amit az egykori sétatér igazgatója, Kőváry László történész írt és a Magyar Polgári Nyomda nyomtatott 1886-ban, Kolozsvárot.


Az evolució miatt sokminden változik, de számomra változatlanok maradnak az olyan történelem kőveibe vésett nevek mint például a „Házsongárd” (a temető)  a „Sétatér”, Fellegvár”, Farkas utca vagy akár a „Főtér”!

A Sétatéri panoráma képem 2014 Május havában készült.


Kellemes sétát a Sétatéren!