2013. február 3., vasárnap

Még is ha te mondod, hiszünk neked és kivetjük a hálót.

avagy … egy hat évre szoló vezérlő ige!

Kató Béla egyházi képviselőt az elmúlt év végén, 2012 December 14-én választották püspökké 82 szavazattal. Amikor a Farkas utcai templomban a beiktatási ünnepi istentiszteleten 88 éves édesanyjának jelenlétéről beszélt meghatódótt. Az ilyen pillanatok a környező személyekre is kihatottak, legalább is ami engem illetett, merthogy tényleg számomra is egy hátborzongató jelenet volt. Minden bizonnyal büszke lehet az anyuka fiára.

Kató Béla püspöki iktatása a Farkas utcai templomban

A Magyar kormány nevében Balog Zoltán az emberi erőforrások miniszerének beszéde is érdekes volt, amiből idéznék egy pár mondatot: … „Megtisztelő, hogy Romániána kormányának itt van a képviselője s ezúttal is kérem, hogy működjünk együtt abban, hogy valóban az eszközök rendelkezésére álljanak a magyar reformátusoknak itt Romániában, Erdélyben,  azok az eszközök amiket szeretnénk megtartani és visszakapni, amit egy igazságtalan, embertelen diktatúra rabolt el tőlünk. “  

Bálint Bencédi  Ferenc Unitárius püspök beszéde

Az ünnepi istentiszteleten az ortodox egyház Kolozsvári érséke is meg a görög katólikus egyház püspöke is felszólalt. Az Unitárius egyház előljárója,  főtiszteletű Bálint Bencédi Ferenc püspök is érdekesen fogalmazta meg gondolatait: … „Erdélyi történelmünkben elválaszthatatlan a négy bevett vallás, és elválaszthatatlan az egyház életéből a mi Erdélyi történelmünk is” (részlet).

Adorjáni Dezső Zoltán Evangélikus-Lutheránus püspök beszéde

Szerintem is igen fontos az erdélyi magyarság egykori és jelenlegi történelme, de viszont manapság talán fontosabbá vált  az egyre csökkenő  magyarság identitásának megőrzése, a magyar kúltúra folyamatos ápolása és  ennek ismertetése  és nem utolsó sorban a magyarság összetartózására való öszpontosítás. Nem meglepő dolog az sem, hogy az elmúlt években konstans segítséget nyújtott nekük kisebségben élő magyaroknak a magyar állam is (legyen az miniszter, főkonzul, nagykövet vagy egyszerű politikus) ami szerintem egy igazán pozítiv dolog.
Kató Béla, az új püspök

Kiemelném itt még dr. Székely Árpád vezetésével a Református Kolégium kórusának fantasztikusan szépen hangzó előadását. Az ünnepi istentisztelet után a Református Kollégiumban asztalt terítettek ahol minden résztvevő ünnepi ebédben részesülhetett, a meghívóval rendelkezők az emeleten a többiek peddig a lenti étteremben. A magyar csapat (Miniszter, Nagykővet, Főkonzul)

Kovács Sándor katolikus főesperes és Andrei Andreicuţ ortodox érsek 


A környező falvakból népviseletben érkező vendégek még inkább szépítették ezt az ünnepet (de erről majd egy külön bejegyzésben fogok beszámolni, ezért is ajánlom, hogy kövesd az ArtDelineo oldalát).

Vendégek népviseletben 

Kató Béla püspök úr prédikációjának záró mondata szeretném ha lenne egyben az én szövegem záró része is,  amely így szólt:

Készülödés az ünnepi ebédre 

… „Ez legyen mindannyiunk vézérlő igéje a következő hat évben. Minden körülmények ellenére amit látunk, amit racionálisan felfogunk ebből a világból legyen ez a válaszunk, hogy; „ még is ha te mondod, hiszünk neked és kivetjük a hálót”…


Sok sikert az egyházkerület vezetésében!

Nincsenek megjegyzések: